Tärkeä tiedote

Hyvät asiakkaamme!

Teatterin myyntipalvelu on auennut kesätauon jälkeen ja palvelee Teitä arkisin klo 12.00-16.00
osoitteessa Kauppatori 4, 57130 Savonlinna.
Tavoitatte meidät myös sähköpostitse myynti@savonlinnanteatteri.fi tai puhelinnumerosta 044 510 3440.

Syksyn ohjelmistokalenterimme löytyy alla olevasta linkistä!

SYKSYN 2022 OHJELMISTOKALENTERI PDF

 

 

  Tietosuojakäytäntö ja rekisteriseloste

  Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

  Rekisterin pitäjä Savonlinnan Seudun Teatteriyhdistys ry
  Rekisterin nimi Sidosryhmärekisteri

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Teatterin asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoito, sekä rekisteritietoihin perustuva monikanavakontaktointi, viestintä ja tapahtumahallinta. Rekisteritietoja käytetään myös teatterin palveluiden markkinointiin ja myyntiin. Sidosryhmärekisteriä voidaan myös käyttää potentiaalisten lahjoittajien kartoittamiseen.

  Rekisterin tietosisältö
  Järjestelmään rekisteröidään:
  – Potentiaaliset henkilö- ja yhteisöasiakkaat
  – Asiakas- ja sidosryhmäorganisaatiot, sekä yhteyshenkilöt em. yhteisöissä.
  – Yksityishenkilöistä rekisteriin tallennetaan nimi ja yhteystiedot. Yhteisöistä ja niiden edustajista voidaan tallentaa myös muita tietoja mahdollisuuksista yhteistyöhankkeisiin teatterin kanssa.
  – Rekisterissä olevaan asiakkaaseen kohdistetut toimenpiteet (kuten markkinointi, viestintä, tapahtumakutsut, neuvottelut yms. yhteydenpito)

  Säännönmukaiset tietolähteet
  Tietoja täydennetään ja ylläpidetään asiakaskontaktien perusteella.

  Tiedot kerätään järjestelmään teatterin piirissä tapahtuvan toiminnan kautta, esimerkiksi teatterin tapahtumat, yhteistyökumppanit ja viestinnästä kiinnostuneet henkilöt. Yhteisöistä voidaan kerätä tietoa myös julkisesti saatavilla olevista rekistereistä.

  Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Tietoja ei luovuteta.

  Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Rekisterin tietoja ei luovuteta.

  Rekisterin suojauksen periaatteet
  A) Manuaalinen aineisto
  – Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa.

  B) ATK:lla käsiteltävät tiedot
  – Rekisterin tiedot sijaitsevat teatterin ylläpitämissä järjestelmissä ja palvelimilla. Rekisterin käyttäjillä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, joiden perusteella jokainen sisäänkirjautuminen voidaan todentaa ja yksilöidä.

  Tarkastusoikeus
  Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkista rekisteriin tallennetut tiedot. Vapaamuotoiset tarkistuspyynnöt osoitetaan sähköpostitse rekisterin ylläpitäjille myynti@savonlinnanteatteri.fi tai puhelimitse 015 510 010.

  Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus vaatia hänestä rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Vapaamuotoiset korjauspyynnöt osoitetaan sähköpostitse rekisterin ylläpitäjille, myynti@savonlinnanteatteri.fi tai puhelimitse 015 510 010.

  Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia, sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.