Jäsenet

Savonlinnan Teatteri jatkaa Savonlinnan Kaupunginteatterin toimintaa vuoden 2007 alusta lukien. Teatterin ylläpitäjänä toimii joulukuun 1. päivänä 2006 perustettu Savonlinnan Seudun Teatteriyhdistys ry. Sen perustajajäseniä ovat Savonlinna, Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju ja Savonranta. Vuoden 2008 alusta uutena jäsenenä on liittynyt Sulkava. Savonranta on liittynyt Savonlinnaan vuoden 2009 alusta. Vuoden 2015 alusta jäsenenä on ainoastaan Savonlinna.

Yhdistyksen jäseneksi voi sääntöjen 4 §:n mukaan liittyä teatterin toimialueella sijaitseva kunta tai näiden kuntien muodostama kuntayhtymä tai muu yhteisö, joissa kunnilla on määräysvalta. Henkilöjäseniä yhdistyksellä ei ole.

Talous

Teatterin noin 1,3 miljoonan euron bruttomeno katetaan pääasiassa julkisilla avustuksilla ja pääsylipputuloilla. Savonlinnan kaupungin avustus sekä valtionosuus ovat molemmat 0,5 miljoonaa euroa. Pääsylipputuloja ja muita tuloja on n. 0,3 miljoonaa euroa.
Jäsenkunnat maksavat jäsenmaksua 50 senttiä/asukas.

Tavoitteet

Teattereiden valtionosuuksien korotus toteutettiin vuosina 2008-2010 yhteensä 33 prosenttia. Valtiovalta on näin selkeästi ilmaissut tahtonsa säilyttää alueellisten kulttuurilaitosten palvelut kansalaisten tavoitettavissa ja sisällyttää tähän selvän viestin kunnille. Savonlinnan seudulla on tämä viesti ymmärretty oikein. Seudun yhteisen maakuntateatterin rakentaminen on se vastaus, joka tyydyttää valtiotakin.

Joustavammalla hallintomallilla ja kovalla työllä nämä palvelut voidaan säilyttää ja luoda uusiakin muotoja alueelliseen työhön. Myös yhteistyön laventaminen eri suuntiin on tärkeää.

Hallinto

Jäsenet valitsevat syyskokouksessa yhdistyksen hallitukseen puheenjohtajan ja yhdeksän jäsentä sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet. Esittelijänä toimii teatterinjohtaja ja sihteerinä talouspäällikkö.

Yhdistyksen kokouksissa kuntajäsenellä on yksi ääni alkavaa tuhatta asukasta kohden.
Hallituksen ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Timo Keski-Orvola vv. 2007-2011.

Hallitus jäsenet (varajäsenet) 2018

Puheenjohtaja: Anneli Pulkka (Elina Kosonen)

Sirkka Nousiainen (Jaakko Hassinen)
Ari Ora (Mikko Sairanen)
Erkki Muukkonen (Juhani Kerman)
Raija Meklin (Seija Puputti)
Arto Lötjönen (Luise Liefländer-Leskinen)
Maire Hämäläinen (Ari Lybeck)
Laura Itkonen (Aune Kupiainen)
Mervi Koskinen (Mikko Leinonen)
Jarmo Hirvonen (Leila Oksanen)

Esittelijä: Taava Hakala, teatterinjohtaja
Sihteeri: Päivi Korhonen, talouspäällikkö