Teatterikuraattori

Elokuussa 2012 aloitti työnsä Savonlinnan Teatterissa  ohjaaja-teatterikuraattori Niko Taskinen. Teatterikuraattori on henkilö,  joka vastaa teatterissa tehtävästä yleisötyöstä.

Yleisötyöllä tarkoitetaan teatterin perustehtävän, esitysten valmistamisen, rinnalla tapahtuvaa työtä, minkä tarkoitus on lisätä ja syventää teatterin ja yleisön välistä vuorovaikutusta. Viime vuosina  Savonlinnan Teatterin yleisötyönä on järjestetty muun muassa yleisölle avoimia harjoituksia,  teosesittelyjä ja henkilökunnan koulukäyntejä.

Uuden työntekijän myötä teatterimme laajentaa tehtävää yleisötyötä entisestään. Yleisötyön painopistettä on myös tarkoitus siirtää enemmän osallistavan ja soveltavan teatterityön alueille.

Teatterikuraattorin tehtävä on toimia linkkinä teatterimme ja Teidän yleisön välillä. Askarruttipa mieltäsi mikä tahansa teatteriin liittyvä asia, aina voit ottaa yhteyttä teatterikuraattoriimme.

Niko Taskinen
ohjaaja-teatterikuraattori
niko.taskinen@savonlinnanteatteri.fi
044 510 3446


Avoimet harjoitukset

Tule seuraamaan näytelmän valmistumista paikan päälle!
Savonlinnan Teatterissa järjestetään kaudella 2016-2017 näytelmistä yleisölle avoimia harjoituksia, joissa pääsee seuraamaan teatterin tekemisen arkea paikan päällä. Tarkoituksena ei ole järjestää näytösluonteista esittelyä, vaan päästää ihmiset seuraamaan hetkeksi aikaa todellista teatterin tekemisen arkea. Harjoitusten yhteydessä yleisöllä on myös mahdollisuus keskustella työryhmän kanssa tekeillä olevasta teoksesta ja sen teemoista.

Avointen harjoitusten yhteyteen voidaan järjestää myös tutustumiskierros teatteriin. Ota yhteyttä teatterijohtajaamme, jos sinulla on ryhmä, joka haluaisi kiertää kulissien takana Avointen harjoitusten jälkeen.

Teatterinjohtaja Taava Hakala p. 050 528 1324.

Teosesittelyt ja keskustelutilaisuudet

Jokaisen näytelmän yhteydessä pyritään järjestämään teosesittely, jossa tarkastellaan näytelmää eri näkökulmista. Käsikirjoittaja, ohjaaja, lavastaja tai joku muu teoksen työryhmästä kertoo yleisölle näytelmän syntyprosessista ja tuo teosta lähemmäs katsojaa.

Teatteri järjestää myös keskustelutilaisuuksia esitysten yhteyteen, joissa pohditaan yhdessä yleisön kanssa näytelmän teemoja ja keskustellaan esityksen herättämistä ajatuksista. Yleensä keskustelun alustajaksi kutsutaan yksi tai useampi ulkopuolinen asiantuntijavieras, joka avaa näytelmän teemoja omasta näkökulmastaan.

Kierros kulisseissa

OLETKO AINA HALUNNUT KURKATA KULISSIEN TAA?

Teatterikierroksella kierretään koko teatteritalo: käydään lavastamossa, ompelimossa, pukuvarastossa ja tietenkin lavalla ja sen takana. Kierros tutustuttaa teatterin tekemisen arkeen ja tekee näkyväksi monta sellaista työntekijää, joita et tavallisesti teatterissa näe. Valomestari, tarpeistonvalmistaja, kuiskaaja, järjestäjä ja muut teatterin elintärkeät ammattilaiset varmistavat omalta osaltaan, että näytelmän tarina välittyy katsomoon. Kierroksella osan heistä saatat kohdata juuri työnsä ääreltä.

TEATTERIKIERROS + TEHDÄÄN TEATTERIA! - TYÖPAJA = ELÄMYS!

Teatterikierroksen jälkeen ryhmälle on mahdollista järjestää myös TEHDÄÄN TEATTERIA!- työpaja. Silloin juuri nähtyä teatterin tekemisen arkea pääsee kokeilemaan myös käytännössä. Pienimuotoisessa työpajassa leikitään läpi näytelmän matka ideasta valmiiksi esitykseksi. Oletko aina halunnut kokeilla miltä tuntuu olla teatterinjohtaja? Tässä työpajassa se onnistuu.